Φίλτρο αγγελιών
Τοποθεσία
Θέση
Alas Resort & Spa Πελοπόννησος, Μονεμβασιά
Room Division Manager
To ξενοδοχείο Alas Resort & Spa 5* στη Μονεμβασιά Λακωνίας αναζητά Room Division Manager για την σεζόν 2021. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τις κάτωθι επαγγελματικές ικανότητες
Προσόντα
 • Απόφοιτος/η Τουριστικών Σχολής
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3+ χρόνια
 • Εξαιρετική γνώση αγγλικών. Η γνώση τυχόν πρόσθετων γλωσσών θα θεωρείται πλεονέκτημα
 • Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα Άριστη γνώση Ms office, PMS Systems
 • Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα
Η εταιρεία προσφέρει
 • Εποχική απασχόληση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαμονή, διατροφή
 • Εξέλιξη καριέρας – Μακροχρόνια συνεργασία
Υποβολή Αίτησης
A’ Σερβιτόρος για à la carte εστιατόριο
To ξενοδοχείο Alas Resort & Spa 5* στη Μονεμβασιά Λακωνίας αναζητά A’ Σερβιτόρο για à la carte εστιατόριο για την σεζόν 2021. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τις κάτωθι επαγγελματικές ικανότητες:
Προσόντα
 • Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα
 • Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και τις πωλήσεις
 • Ικανότητα οργάνωσης τμήματος F&B
 • Πελατοκεντρική νοοτροπία
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Άριστη γνώση Αγγλικής, η γνώση άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Άριστη γνώση συστημάτων POS
 • Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Πτυχίο τουριστικής σχολής ή σχετική εκπαίδευση θα εκτιμηθεί
Η εταιρεία προσφέρει
 • Εποχική απασχόληση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαμονή, διατροφή
 • Εξέλιξη καριέρας – Μακροχρόνια συνεργασία
Υποβολή Αίτησης
A μάγειρας
To ξενοδοχείο Alas Resort & Spa 5* στη Μονεμβασιά Λακωνίας αναζητά A μάγειρα για την σεζόν 2021. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τις κάτωθι επαγγελματικές ικανότητες:
Προσόντα
 • Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα
 • Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε ανάλογη θέση σε a La Carte εστιατόριο
 • Άριστη γνώση Ελληνικής, η γνώση άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Καλή γνώση της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας
 • Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Πτυχίο τουριστικής σχολής ή σχετική εκπαίδευση θα εκτιμηθεί
Η εταιρεία προσφέρει
 • Εποχική απασχόληση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαμονή, διατροφή
 • Εξέλιξη καριέρας – Μακροχρόνια συνεργασία
Υποβολή Αίτησης
Υπάλληλς Υποδοχής
To ξενοδοχείο Alas Resort & Spa 5* στη Μονεμβασιά Λακωνίας αναζητά υπάλληλο υποδοχής για την σεζόν 2021
Προσόντα
 • Άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση Γαλλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3+ χρόνια
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση χρήσης PC (Microsoft Office, κοινωνικά μέσα, ηλεκτρονικά μηνύματα, διαδίκτυο)
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Η γνώση και χρήση OTAs θεωρείται απαραίτητη
 • Η γνώση οποιουδήποτε PMS (προγράμματος ξενοδοχειακών κρατήσεων) θεωρείται απαραίτητη
Η εταιρεία προσφέρει
 • Εποχική απασχόληση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαμονή, διατροφή
 • Εξέλιξη καριέρας – Μακροχρόνια συνεργασία
Υποβολή Αίτησης